Služby

Ilustrační foto

 

Máte velký pozemek?

Máte velký pozemek, na kterém lze vystavět rodinné domy? Nemáte dostatek kapitálu, ani stavebních zkušeností? Hledáte silného partnera, který vám pomůže s realizací velkých stavebních projektů.Ilustr

 

Kontaktujte nás − najdeme způsob realizace.

Projektová příprava

V rámci projektové činnosti jsme schopni zajistit všechny stupně projektové dokumentace pozemních a inženýrských staveb:

  • investiční záměry, studie k investičním záměrům

  • urbanistické a objemové studie

  • dokumentaci k územnímu řízení

  • projekty pozemních a inženýrských staveb

  • dokumentaci pro vyhledání zhotovitele stavby

  • pasportizaci staveb, digitalizace výkresové dokumentace

  • oceňování stavebních prací, rozpočty staveb

  • autorský dozor

Uvedený rozsah prací je zajišťován jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Dokumentace je zpracovávána ve všech profesích podle platných předpisů a norem. V rámci přípravy staveb zajišťujeme ve spolupráci se specializovanými subdodavateli potřebné průzkumy (stavebně-technický, inženýrsko-geologický, radonový apod.) a statické posouzení stávajících objektů.

Na základě dlouhodobých dohod spolupracujeme s četnými specialisty a firmami z oborů technického zařízení budov (elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika, vzduchotechnika, požární ochrana, gastronomie atd.)